Informacje,  Wydarzenia

17. rocznica śmierci ks. prof. Józefa Tischnera

Mijają lata, a On trwa w pamięci wielu osób. Nie wszyscy spotkali Go osobiście, ale przy Jego grobie w Łopusznej rokrocznie pojawiają się ludzie, którzy wcielają w życie głoszone przez niego wartości. Nie inaczej było 25 czerwca 2017 roku. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się modlitwą na łopuśniańskim cmentarzu poprowadzoną przez proboszcza, ks. Kazimierza Foltyna. Tradycyjnie okolicznościowy wiersz własnego autorstwa przeczytała Wanda Szado – Kudasikowa. Złożone zostały kwiaty i zapalone znicze. I chwila zadumy nad grobem, w którym spoczywa ciało księdza Tischnera, ale On jest wśród nas, dopinguje do działania i na pewno patrzy z góry na nasze tischnerowskie przedsięwzięcia.

Mszę świętą w łopuśniańskim kościółku w intencji księdza profesora Józefa Tischnera odprawił proboszcz parafii. Finałem uroczystości było spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury. Zespół „Młodzi Łopuśnianie” pod kierownictwem pani Józefy Kuchty zaprezentował krótki spektakl, a także tańce i śpiewy góralskie. Odbyła się też projekcja wywiadu „Godzina szczerości” z księdzem Tischnerem, przeprowadzonym w 1994 roku w telewizji polskiej. Na zakończenie kilka osób podzieliło się swoimi refleksjami związanymi z osobistymi kontaktami z księdzem Tischnerem.

Te godziny spędzone w Łopusznej w tak licznym gronie sympatyków księdza Tischnera są budujące, pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość i wierzyć, że przesłanie, które nam zostawił nadal będzie dla nas ważnym życiowym drogowskazem.

Maria Żurek

Możliwość komentowania 17. rocznica śmierci ks. prof. Józefa Tischnera została wyłączona