Informacje,  Wydarzenia

Uroczystości w szkole szpitalnej w Radziszowie

Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, w 1937 roku w Radziszowie został oddany do użytku Wypoczynkowy Dom Dziecka Powiatu Krakowskiego nastawiony na leczenie schorzeń płucnych. Po zakończeniu wojny instytucja ta została przemianowana na Prewentorium Przeciwgruźlicze dla Dzieci, a następnie (w 1952 roku)  w Zakład Leczniczo – Wychowawczy dla Dzieci po chorobie Heinego – Medina (od 1962 roku Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci) z oddziałami przedszkolnymi i szkołą podstawową. W 1981 roku siedziba sanatorium i działającej w nim szkoły została przeniesiona do nowego budynku, w którym funkcjonuje do dziś. W 1999 roku, w związku z wprowadzoną reformą edukacji utworzony został Zespół Placówek Oświatowych, w skład którego weszły przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. 29 maja 2002 roku Zespołowi nadane zostało imię ks. prof. Józefa Tischnera. Dyrektorem Zespołu jest mgr Iwona Szymaszek, a  zatrudnieni w nim są nauczyciele, wychowawcy zajęć pozalekcyjnych, psycholog, pedagog, oligofrenopedagog oraz pracownicy niepedagogiczni.

Dnia 13 czerwca 2017r. w Zespole odbyły się uroczystości związane z 65-leciem istnienia szkoły szpitalnej oraz z 15. rocznicą nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera. Zainaugurowała je msza święta, którą w intencji dzieci i pracowników sprawował ks. Andrzej Wciślak. Część oficjalną spotkania rozpoczęła dyrektor Zespołu Iwona Szymaszek serdecznie witając licznie przybyłych gości, a byli wśród nich przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Kuratorium Oświaty, ZNP, lokalnych władz, a także Szkół Tischnerowskich oraz zaprzyjaźnionych szkół sanatoryjnych i szpitalnych. Po odśpiewaniu hymnu państwowego uczestnicy uroczystości obejrzeli prezentację multimedialną, która ukazywała historię szkoły szpitalnej. Następnie uczniowie gimnazjum przybliżyli sylwetkę patrona szkoły, ks. prof. Józefa Tischnera i jego myśli filozoficzne, które stanowią fundament pracy wychowawczej w Zespole. Muzyczną oprawę tej części stanowił hymn szkół tischnerowskich i piosenki góralskie. A na zakończenie publiczność rozbawiona została humorystycznym przedstawieniem jednego dnia z życia ucznia – pacjenta w formie scenek ze świetnie dobraną do nich muzyką.

Zabierając głos zaproszeni goście gratulowali jubileuszu i wspaniałych osiągnięć w pracy z dziećmi.Pan Kazimierz Tischner, prezes Stowarzyszenia Drogami Tischnera i ojciec Rodziny Szkół Tischnerowskich w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na stałą i aktywną obecność szkoły w Radziszowie w tej Rodzinie, a pani Barbara Bandoła podkreśliła moc światła i dobra, jakie z niej emanują.

„Im większa potrzeba bliźniego, tym większy obowiązek pomocy bliźniemu”. Tego uczy nas ksiądz profesor Józef Tischner, te słowa wpisane są w logo szkoły szpitalnej i koncentrują pracę kadry pedagogicznej wokół uniwersalnych wartości jakimi są prawda, piękno, dobro, miłość.

Maria Żurek

 

Możliwość komentowania Uroczystości w szkole szpitalnej w Radziszowie została wyłączona