Informacje,  Wydarzenia

Komunikat Zarządu z dn. 21.05.2017

W dniu 21 maja 2017 roku odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Drogami Tischnera. Poniżej podajemy komunikat, będący wynikiem tego spotkania:

INFORMACJE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA „DROGAMI TISCHNERA”

  1. Trwa nabór chętnych członków Stowarzyszenia na wycieczkę w Sudety w terminie 24 – 30 lipca 2017 r. Za skompletowanie listy uczestników odpowiada Maria Żurek, tel. 600 500 752.
  2. Zarząd apeluje do organizatorów rajdów dzieci i młodzieży odbywających się pod tytułem „Rajdy Tischnerowskie” o informowanie SDT o zamierzeniach i wpisywanie w/w przedsięwzięć na listę wydarzeń Stowarzyszenia. W sytuacji, gdy taka informacja nie jest przekazywana, Stowarzyszenie „Drogami Tischnera” nie będzie w żaden sposób uczestniczyło w organizacji, natomiast zawsze odpowie na zaproszenie, jeśli takie się pojawi i będzie reprezentowane.
  3. Zarząd informuje, że ze względu na powtarzające się trudności organizacyjne zawieszona zostaje organizacja Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli i Wychowawców.
  4. Rekolekcje z Tischnerem odbędą się w Ludźmierzu w terminie 9-11 marca 2018 r.
  5. W związku z wygaszaniem  gimnazjów Zarząd proponuje, by sztandary wygaszanych szkół były składane w Izbie Pamięci ks. Tischnera w Łopusznej. W tej sprawie niezbędne jest porozumienie między dyrektorami gimnazjów, których ta sytuacja dotyczy oraz Prezesa Stowarzyszenia – pana Kazimierza Tischnera.  Organizacyjnie za porozumienie odpowiada sekretarz SDT Barbara Bandoła.
  6. Zarząd deklaruje zabezpieczenie środków ze swoich funduszy na przygotowanie miejsca dla sztandarów „Tischnerówce”.
Możliwość komentowania Komunikat Zarządu z dn. 21.05.2017 została wyłączona