Monthly Archives: Kwiecień 2018

Przebojowy Tischner

„Tischner Mocna Nuta” to płyta wypływająca z korzeni filozofii księdza Tischnera. Nikt nawet nie przypuszczałby, że jego myśli trafią na listę przebojów. Zachęcamy wszystkich do oddawania głosów za Tischnerem. W czasach wszechogarniającej głupoty, bufonady i kultu jednostki, słowa piosenek zawartych na płycie, a śpiewanych przez nie byle kogo, bo takich wykonawców jak Staszczyk, Waglewski, Skolias czy Trebunie-Tutki, brzmią zielono jak nuta nadziei. Zachęcamy również do zapoznania się z zawartością tej niezwykłej płyty; miłość, prawda, mądrość i przede wszystkim wolność – czy trzeba czegoś więcej?

GŁOSUJ W RADIOWEJ TRÓJCE

W prawym górnym rogu znajduje się zakładka „głosuj”. Przy jej pierwszym otwarciu należy się zalogować zgodnie z poleceniami na ekranie. Później można już oddać swój głos: jedna osoba, raz na tydzień, do piątku, do godziny 12:00 wybiera od 1 do 10 utworów z listy umieszczonej na stronie.

Nowo wybrane władze Stowarzyszenia Drogami Tischnera.

Informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2018 r. w Łopusznej odbyło się VII Walne Zgromadzenie Delegatów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”, w którym wzięły udział 23 osoby reprezentujące wszystkich Stowarzyszonych. Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy. Wysłuchano sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej zgromadzenia. Zarząd pracujący w kadencji 2015 – 2017 otrzymał absolutorium za swoją działalność. W wyniku wyborów w skład nowego  zarządu, którego kadencja przypada  na lata 2018 – 2020, weszli:
 
  • Prezes Kazimierz Tischner
  • Wiceprezes  Beata Wąsowicz
  • Skarbnik Anna Leśniowska
  • Sekretarz Barbara Bandoła

Członkowie

  • Piotr Fajfer
  • Tomasz Goździk
  • Maria Żurek

Bardzo dziękujemy za udział  w Walnym Zgromadzeniu wszystkim Delegatom. Zarządowi życzymy powodzenia i wytrwałości w pracy dla naszego Stowarzyszenia.