Monthly Archives: Wrzesień 2017

Mędrole w Warszawie

Zapraszamy na przedstawienie pt. „Mędrole” w reżyserii p. Małgorzaty Flegel, którego premiera odbędzie się w Teatrze Collegium Nobilium w Warszawie 23 września 2017.

„Na ścieżkach życia” po raz jedenasty.

Zapraszamy wszystkich uczniów oraz nauczycieli do wzięcia udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Filozoficzno-Oratorskim

„NA ŚCIEŻKACH ŻYCIA – TISCHNEROWSKIE DROGOWSKAZY”

organizowanym przez XXIII Liceum Ogólnokształcące
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi.

 

TUTAJ do pobrania regulamin konkursu.

Darowizna na cele statutowe

Możesz wesprzeć Nasze Stowarzyszenie, wpłacając dowolną kwotę na konto:

97 8812 0005 0000 0000 1313 0001

tytułem „darowizny na cele statutowe„. Kwotę wpłaconej darowizny Stowarzyszenie Drogami Tischnera przeznaczy na podstawową działalność statutową np. oświatową czy kulturalną.

Kwota darowizny może być odliczona od podstawy opodatkowania (nie może być wyższa niż 6% uzyskanego w danym roku kalendarzowym dochodu).

Dziękujemy za wsparcie Naszej działalności.

Prośba o aktualizację

W związku ze zmianami w szkołach w wyniku reformy oświaty Zarząd Stowarzyszenia „Drogami Tischnera” prosi o aktualizację:

–  nazw szkół,

– adresów mailowych,

– nazwisk dyrektorów,

– liczby uczniów w placówkach (stan na 1. września 2017 r.)

Dane prosimy kierować do pana Kazimierza Tischnera kaztischner@gmail.com, tel. 728 883 525

SPRAWA  BARDZO  PILNA

Dziękujemy za wolność

Ksiądz Józef Tischner uhonorowany pośmiertnie Medalem „Dziękujemy za wolność”.

Medal „Dziękujemy za wolność” ustanowiony został w 2014 roku z inicjatywy zarządu Stowarzyszenia Sieć Solidarności, a jego idea narodziła się w środowisku nowohuckiej Solidarności. To szczególne wyróżnienie o zasięgu małopolskim przyznawane jest osobom, które w okresie od 13 grudnia 1981 roku do 4 czerwca 1989 roku działały w strukturach konspiracyjnych NSZZ „Solidarność” i były prześladowane w różnoraki sposób za  zaangażowane w działalność opozycyjną. Medal jest formą podziękowania za ich wkład w tworzenie wolnej, demokratycznej, niepodległej i samorządnej Polski.