Monthly Archives: Wrzesień 2016

ZEBRANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA „DROGAMI TISCHNERA”

W niedzielę 11 września w Starym Sączu odbyło się zebranie zarządu Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”. Spotkanie miało miejsce w siedzibie tamtejszego Muzeum Regionalnego. Na zebraniu omówiono organizację styczniowej konferencji dla nauczycieli w Łopusznej oraz marcowych rekolekcji w Ludźmierzu.

img_1734

Poruszona również została kwestia aktualizacji listy członków Stowarzyszenia (w związku z planowanym walnym zgromadzeniem delegatów) oraz udoskonalenia sposobu weryfikacji wpłacanych składek członkowskich. W związku z planowanym przez rząd „wygaszaniem” gimnazjów, w trakcie konferencji dla nauczycieli w styczniu 2017 r. przewidziane jest spotkanie dyrektorów gimnazjów noszących imię ks. prof. Józefa Tischnera. Na marzec 2017 r. ustalono termin walnego zgromadzenia delegatów Stowarzyszenia, w trakcie którego zostanie wybrany nowy zarząd. Zarząd prosi o zapoznawanie się z informacjami umieszczanymi na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz przesyłanie na bieżąco do jej administratora, pana Piotra Kaka zawiadomień o przedsięwzięciach organizowanych przez Szkoły Tischnerowskie. Członkowie zarządu składają serdeczne podziękowania panu Andrzejowi Długoszowi, kustoszowi muzeum za udostępnienie miejsca na obrady, udzieloną gościnę i oprowadzenie po wystawie poświęconej ks. prof. Józefowi Tischnerowi.

XXIII LO W ŁODZI ZAPRASZA

Zapraszamy wszystkich uczniów oraz nauczycieli do wzięcia udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Filozoficzno- Oratorskim

„NA ŚCIEŻKACH ŻYCIA –TISCHNEROWSKIE DROGOWSKAZY”

organizowanym przez XXIII Liceum Ogólnokształcące
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi.

Termin zgłoszeń upływa 30 września 2016.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Wspomnień czar…

Cóż, wakacje już poza nami, ale żeby nieco przedłużyć ten „relaksu czas” jak śpiewał Andrzej Rybiński,

047 IMG_76579 h_resize

proponuję zanurzyć się we wspomnieniach i przeglądnąć sobie pokaźną galerię zdjęć z wycieczki po Kaszubach, która powstała dzięki koleżance Joasi Karbowy, oraz koledze Piotrowi Fajferowi.

TUTAJ TRZEBA KLIKNĄĆ