Monthly Archives: Czerwiec 2015

Wciąż jest wśród nas

uzgMinęła 15. rocznica śmierci ks. prof. Józefa Tischnera. Upamiętniona została wieloma wydarzeniami, związanymi z tą wybitną postacią. Od marca do czerwca 2015 r. realizowany był projekt „Czytam, więc jestem. Czytamy polskich filozofów: Józef Tischner”. Przedsięwzięcie, w którym wzięło udział ponad 600 uczniów (głównie ze szkół noszących imię księdza Tischnera), zainicjowane zostało między innymi przez Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”. W jego ramach organizowane były warsztaty filozoficzne dla dzieci i młodzieży, spotkania z filozofami oraz konkurs literacko – plastyczny „Rozwiń myśl”.

W dniach 19 – 21 czerwca w Łopusznej odbyły się XI Wypominki Tischnerowskie pod hasłem „Nieobecni są najbliżej”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Fundację Świat Ma Sens, a połączono je z promocją książki „Tischner. Podróż” autorstwa Witolda Beresia i Artura Więcka „Barona”. W tym roku do debaty zaproszeni zostali: prof. Jerzy Vetulani, prof. Janusz Majcherek oraz ojciec Paweł Gużyński, dominikanin. Ich dyskusja koncentrowała się wokół sztuki rozmawiania. Próbowali odpowiedzieć na pytania: Dlaczego Polacy – i czy rzeczywiście jest to cecha wyłącznie polska – tak chętnie zamykają się w swoich środowiskach i myślowych gettach? Skąd ten brak porozumienia, wręcz wrogość do mających inne poglądy? Jakie są tego skutki?

Jedziemy do Europarlamentu

Z przyjemnością informujemy, że Pani Roża Thun, posłanka do Parlamentu Europejskiego, dotrzymała słowa i zaprosiła aktywnych członków Stowarzyszenia Drogami Tischnera do zwiedzenia Parlamentu Europejskiego w Strasburgu (Francja) i nie tylko, w planie mamy również zwiedzanie urokliwych alzackich miasteczek oraz tamtejszych winnic, słynących na cały świat z produkcji rieslingów. Całość finansowana jest przez biuro poselskie pani Róży Thun.

Poniżej przedstawiam plan wizyty:

5 lipca – niedziela

19:30 Zbiórka uczestników pod Domem Turysty

20:00 Wyjazd busem do Strasburga

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

28 czerwca 2015 roku mnie 15. rocznica śmierci księdza profesora Józef Tischnera – znakomitego kaznodziei, ciętego publicysty, a przede wszystkim  jednego z niewielu polskich filozofów, którzy doczekali się uznania na świecie.


Stowarzyszenia “Drogami Tischnera” i  Siemacha oraz Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. J.Tischnera wraz z Instytutem Myśli Józefa Tischnera 19 marca 2015 roku zainaugurowało wspólny projekt Czytam, więc jestem! Czytamy polskich filozofów – Józef Tischner.

Nadanie imienia ks. prof. Józefa Tischnera gimnazjum w Łopusznej

SONY DSC

W piątek 12 czerwca 2015 roku odbyła się radosna uroczystość nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Publicznemu Gimnazjum w Łopusznej. To już 38 szkoła, nosząca imię kapelana Solidarności spod Turbacza. Gratulując, zapraszamy do galerii zdjęć.