Monthly Archives: Marzec 2015

Ruszaj w  drogę  i…podaj dalej!

040 IMG_59071 h_resizeTo chyba główne przesłanie XII Rekolekcji Tischnerowskich, które odbyły się w dniach 20-22 marca 2015 roku w Ludźmierzu. Ich uczestnicy, a było ich prawie stu z całej Polski, przez trzy dni zastanawiali się nad własną wiarą. Bowiem hasło tegorocznych rekolekcji brzmiało „Wierzę w Boga”.

Pierwszą wskazówkę w tej kwestii otrzymaliśmy od prowadzącego w tym roku rekolekcje biskupa Grzegorza Rysia. Podczas nauki rekolekcyjnej w piątkowy wieczór powiedział: „Wierzyć w Boga, to znaczy być posłanym”. Stwierdził również, iż wiara jest słuchaniem, ale i widzeniem. A najważniejsze w relacji z Bogiem jest spotkanie. Spotkanie z Bogiem, ale i z drugim człowiekiem.  Najistotniejsze jednak jest, abyśmy nasze doświadczenia przekazywali dalej.

Informacja po briefingu prasowym inaugurującym projekt „Czytam, więc jestem! Czytamy polskich filozofów – Józef Tischner”.

Proponujemy czytanie ks. Józefa Tischnera, bo Jego książki są przykładem mocnego i odważnego myślenia. Mówił podczas spotkania filozof, dr Adam Workowski. – Kogo wciągnie ta lektura, ten przekona się, że myślenie jest przygodą – otwiera nowe ścieżki, jest nieprzewidywalne i przez to trochę niebezpieczne. Mówią, że myślące czytanie jest nudne i przeszkadza naprawdę żyć. To prawda, że czytanie jest trudne, ale jeśli robimy coś z pasją, trudności stają się dodatkowym wyzwaniem.

ZAPRASZAM DO LEKTURY CAŁEGO TEKSTU (pk)

Jolanta Kogut

ZAPRASZAMY DO CZYTANIA, ZAPRASZAMY DO MYŚLENIA!

Stowarzyszenie “Drogami Tischnera” we współpracy ze Stowarzyszeniem SIEMACHA oraz Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera inaugurują nowy wspólny projekt: „Czytam, więc jestem!” Czytamy polskich filozofów – Józef Tischner

czytamwiecjestem_logo

12 marca minęła 84. rocznica urodzin księdza profesora Józef Tischnera. 19 marca obchodziłby w gronie swoich przyjaciół i uczniów imieniny Józefa, dlatego postanowiliśmy właśnie w tym dniu zainaugurować projekt, którego myśl przewodnią można streścić w jednym zdaniu: zapraszamy do czytania, zapraszamy do myślenia!

Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowania wśród młodych ludzi twórczością współczesnych polskich filozofów i myślicieli, szczególnie dorobkiem ks. profesora Józefa Tischnera.

Józef Tischner (1931-2000) to wybitna postać polskiego życia publicznego, znakomity kaznodzieja, cięty publicysta, a przede wszystkim  jeden z niewielu polskich filozofów, którzy doczekali się uznania na świecie. Jego książki przełożono na kilkanaście języków – choć sam zastrzegał, że pisze przede wszystkim dla swoich rodaków. Co sprawiło, że stał się tak popularny u nas i gdzie indziej?

Jubileusz Konkursu „Tischnerowskie Ślady”

1Za nami finał X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Tischnerowskie Ślady”. Hasło, które przyświecało zmaganiom dotyczyło pojęcia solidarności w filozofii księdza profesora Józefa Tischnera i ujęte było w słowach: Największa solidarność jest solidarnością sumień.

Tegoroczny finał odbył się w nieco zmienionej, bogatszej formie. Został zaplanowany na dwa dni: 11 i 12 marca. Taka zmiana podyktowana była chęcią uczynienia Konkursu bardziej atrakcyjnym poprzez rozszerzenie jego formuły o wizualizację prezentacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, co z kolei przyczyniło się do konieczności rozłożenia etapów konkursowych na dwa dni i dało możliwość integracji młodzieży, opiekunów, znawców i  miłośników filozofii ks. Tischnera.

Obradowało Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”

Zebranie odbyło się 14 marca 2015 roku w gościnnych progach Zespołu Szkół w Łopusznej. Jego głównym celem było udzielenie absolutorium kończącemu kadencję zarządowi,  wybory nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej. Poruszono również kilka ważnych kwestii związanych z działalnością Stowarzyszenia „Drogami Tischnera” oraz funkcjonowaniem w Rodzinie Szkół Tischnerowskich placówek noszących imię księdza profesora.

Trzydziestu dwóch delegatów wysłuchało sprawozdania z działalności Stowarzyszenia wygłoszonego przez prezesa, pana Kazimierza Tischnera. Ze sprawozdaniem  finansowym zapoznała nas pani Dorota Chowaniec, skarbnik Stowarzyszenia, a  opinię komisji rewizyjnej odczytała jej przewodnicząca, pani Zofia Trzcińska. Po udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi odbyły się wybory. Spośród zgłoszonych z sali kandydatów największą liczbę głosów otrzymali: Kazimierz Tischner, Barbara Bandoła, Maria Papież, Maria Żurek, Dorota Chowaniec. Na wniosek prezesa, korzystającego z uprawnień statutowych, do pięcioosobowego zarządu  dokooptowani zostali: Jolanta Księżarczyk i Józef Michalik.

XX rocznica nadania ks. Tischnerowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego

XXIII LO uczestnikiem uroczystości poświęconej dwudziestej rocznicy nadania ks. Józefowi Tischnerowi przez Uniwersytet Łódzki tytułu doktora honoris causa.

ulodzGłówne uroczystości, odbyły się 5 marca i zostały podzielone na dwie części. O godz. 15:30 w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu, odbyła się debata pt. „Wybrałem, aby być ciasnym i tępym filozofem Sarmatów”, w której udział wzięli filozofowie: prof. Jacek Filek, prof. Witold Glinkowski, prof. Zbigniew Stawrowski i prof. Karol Tarnowski. Tę część uroczystości Uniwersytet Łódzki przygotował wspólnie z krakowskim Instytutem Myśli Józefa Tischnera (było bardzo mądrze).
Część druga, wspomnieniowa, rozpoczęła się o godz. 19 w klubokawiarni „Niebostan” W trakcie spotkania przywołane zostały wywiady z ks. Józefem Tischnerem, fragmenty jego książek, można tez było wysłuchać wspomnień osób bezpośrednio związanych z naszym Patronem. Gościem specjalnym spotkania był „Ojciec Rodziny Szkół Tischnerowskich” Kazimierz Tischner, któremu towarzyszyła kapela góralska „Nasza Rodzinka”, złożona z członków rodzin Staszlów, Trebuni-Tutków i Wyrostków (było wesoło i wzruszająco).

Ewa Kowalska

Tutaj możecie zobaczyć zdjęcia z tego wydarzenia

Pamiętamy o Tischnerze –  w szkole szpitalnej

IMG_5877W 15. rocznicę śmierci naszego Patrona ks. prof. Józefa Tischnera przypadającej w czerwcu 2015 roku, w Zespole Placówek Oświatowych przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie opracowany i przeprowadzony został projekt „Pamiętamy o Tischnerze”. Jego celem było przybliżenie całej społeczności szkolnej sylwetki ks. prof. Józefa Tischnera – górala, filozofa, wyjątkowego księdza, niezwykłego przyjaciela młodzieży i dzieci. Pomysłodawcami i koordynatorami projektu były Jolanta Księżarczyk i Maria Żurek. Zadania wynikające z planu projektu realizowane były od listopada 2014 roku do marca 2015 roku.

Zaktualizowany program XII Rekolekcji

rekolWitajcie.

Zachęcam wszystkich do zapoznania się z nowym, zaktualizowanym programem XII Rekolekcji z księdzem Tischnerem „Wierzę w Boga”, który wnosi kilka dosyć istotnych zmian w stosunku do poprzedniego. Zapraszam do lektury, a potem do przyjazdu do Ludźmierza 20 marca 2015.

Piotr Zbój Kak