Monthly Archives: Grudzień 2014

Wigilia w gronie Przyjaciół

DSC_7471To już nasza wieloletnia tradycja. W tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie spotykamy się w siedzibie Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie, w którym funkcjonuje Zespól Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera. Nasi uczniowie przygotowują się do tej uroczystości niezwykle starannie. A nauczyciele i wychowawcy wyławiają spośród nich talenty aktorskie i wokalne. Wszystkiemu zaś towarzyszy radość  oczekiwania  zaproszonych gości, Przyjaciół naszego Zespołu. Wreszcie nadszedł ten dzień, 19 grudnia. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: pan Kazimierz Tischner – brat naszego patrona, ojciec Rodziny Szkół Tischnerowskich; pan Paweł Kolasa – burmistrz Miasta i Gminy Skawina; pan Grzegorz Hajto – komendant policji w Skawinie; państwo Marta i Jan Sawiccy – właściciele cukierni w Myślenicach; pan Kazimierz Malinowski z małżonką – członek zarządu Podkrakowskiej Izby Gospodarczej; pani Małgorzata Niechaj – kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, kierownik Działu Folkloru i Tradycji; pan Józef Niechaj – radny Rady Miejskiej w Skawinie, redaktor naczelny Biuletynu Stowarzyszenia „Nasz Radziszów”; panie Maria Wiecheć i Krystyna Mazur ze Stowarzyszenia „Kobiety Twórcze”; pan Marian Mędrala z małżonką oraz z zespołem muzycznym „ Blue Transfer”; pan Marek Wodnicki – ze skawińskiej firmy Treko Laser. W spotkaniu uczestniczyli również: pan Antoni Róg – dyrektor MCRD; pan Jacek Śmiałek – lekarz naczelny; pani Barbara Salabura – kierownik działu rehabilitacji; pani Alicja Frajkowska – przełożona pielęgniarek. Byli też rodzice naszych podopiecznych.

Sprawdź czy Cię ujęto…

sprawdzTo już naprawdę końcowe odliczanie. 9 stycznia do Łopusznej przyjedzie blisko 90 nauczycieli by wziąć udział w X Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej dla Nauczycieli i Wychowawców.

Pozostajemy w przekonaniu, że uda im się odpowiedzieć na pytanie „kim jest człowiek?”. Poniżej do pobrania lista uczestników.Nauczycielu i wychowawco – sprawdź, czy Cię ujęto!

Do pobrania lista uczestników