Monthly Archives: Wrzesień 2014

XIV Rajd Szkół Podstawowych i Specjalnych im. ks. prof. J. Tischnera

Na końcu naszego rozumienia świata, rozumienia dramatów ludzkich, a także własnych dramatów, patrzysz na samego siebie, widzisz, coś przeżył, coś przecierpiał, ile rzeczy przegrałeś, widzisz to wszystko, coś wygrał, i nagle – może pod koniec życia – oświeca cię ta świadomość, że (…) może jesteśmy na tym świecie po to, żeby na końcu powtórzyć najpiękniejsze słowa, jakie Pan Bóg wypowiedział w dniu naszego stworzenia: I niech tak zostanie.

 W dniach 25-26 października odbył się kolejny, już XIV Rajd Szkół Podstawowych i Specjalnych noszących imię księdza profesora Józefa Tischnera.

Organizatorem spotkania była Szkoła Podstawowa nr 1 w Starym Sączu. Rajd, w którym wzięło udział dwanaście szkół, został zorganizowany w plenerze Beskidu Sądeckiego, a miejscem spotkania było Rytro. Honorowych gości powitał koordynator spotkania pan Robert Janek, nauczyciel starosądeckiej „1” wraz z uczniami oraz dyrektor szkoły Zdzisław Wojnarowski.  Organizatorzy opracowali bardzo interesującą trasę. Na szlaku młodych rajdowców i ich opiekunów znalazły się: Piwniczna, Niemcowa, Kordowiec, Rytro.

Wszystkie grupy reprezentujące poszczególne szkoły były zwarte, gotowe i odpowiednio przygotowane na różne warunki pogodowe i terenowe. Jesienna aura  sprzyjała, więc po drodze wraz z nowymi kolegami i koleżankami z innych szkół oraz przewodnikami górskimi Rodzina Tischnerowska podziwiała piękne krajobrazy.