Category Archives: Informacje

OŚWIADCZENIE

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy z naszą Rodziną oczernianie pamięci naszego zmarłego Brata, księdza profesora Józefa Tischnera, którego dopuścił się urzędnik państwowy, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, pan Sławomir Cenckiewicz. Upowszechniane przez Niego insynuacje, jakoby nasz Brat, był współpracownikiem służby bezpieczeństwa PRL są kłamstwem, nad którym nie wolno przejść do porządku dziennego. Te haniebne oszczerstwa pracownika rządowej instytucji mają tylko jeden polityczny cel – niszczenie wszelkich autorytetów i ludzi, z którymi obecnej władzy nie po drodze. Ludzi, takich jak nasz Brat, który całe swoje życie poświęcił poszukiwaniu dobra i miłości, a dzisiaj jest Patronem szkół i wzorem dla młodzieży.
Nie pozwólmy na dalszą, dramatyczną dewastację szkolnictwa, służby zdrowia i wymiaru sprawiedliwości.
Nie pozwólmy cynicznej ekipie dalej rządzić naszym krajem i kierować przyszłością naszych dzieci. Nie pozwólmy na niszczenie naszej pamięci i zatrzymajmy jad nienawiści do Innego, którym rządzący dzisiaj Polską chcą zaszczepić nasze umysły, wysługując się publicznymi mediami i wykorzystując – pod pretekstem jego obrony – kościół katolicki.
Namawiamy do udziału w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Wybierzmy ludzi dobrych, mądrych i uczciwych, którzy nie posługują się propagandą i szanują każdego człowieka i jego poglądy.

Marian i Kazimierz Tischner

Pożegnanie gimnazjalnych sztandarów

W sobotę 14 września 2019 r. w Łopusznej miało miejsce wzruszające i smutne wydarzenie. Przedstawiciele 4 gimnazjów zlikwidowanych w wyniku reformy oświaty z 2016 r. zgromadzili się ze sztandarami swoich szkół przy grobie Patrona ks. prof. Józefa Tischnera. Przybyli dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i  absolwenci gimnazjów w Woli, Chrzanowie, Mszanie Górnej i Zakopanem oraz osoby zaprzyjaźnione z Rodziną Szkół Tischnerowskich.

SONY DSC

 Ciepło i  serdecznie powitał nas Ojciec Rodziny Szkół Tischnerowskich pan Kazimierz Tischner. Sztandary dumnie powiewały w  jesiennym wietrze, a  trzymający je dyrektorzy nie ukrywali łez wzruszenia.  Krótka modlitwa, kwiaty, znicze i  wszyscy ruszyli do Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej. Tam przybyłych przywitała ubrana w piękny góralski strój dyrektorka GOK-u pani Józefa Kuchta.

SONY DSC

W świecie księdza profesora Józefa Tischnera

Poniżej podajemy program kolejnej Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli, Wychowawców oraz Sympatyków Stowarzyszenia Drogami Tischnera, która odbędzie się w Łopusznej w dniach10-12 stycznia 2020 roku.

,,W  ŚWIECIE  KSIĘDZA PROFESORA  JÓZEFA  TISCHNERA”

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA „ DROGAMI TISCHNERA”

W 20.ROCZNICĘ ŚMIERCI KSIĘDZA PROFESORA

Łopuszna, 10-12 stycznia 2020 roku

XIII Ogólnopolski Konkurs Filozoficzno-Oratorski „Na ścieżkach życia – tischnerowskie drogowskazy”

***

Zapraszamy wszystkich uczniów oraz nauczycieli do wzięcia udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Filozoficzno- Oratorskim

„NA ŚCIEŻKACH ŻYCIA – TISCHNEROWSKIE DROGOWSKAZY”

 organizowanym przez XXIII Liceum Ogólnokształcące
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi

***


TUTAJ do pobrania regulamin konkursu

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy 14 września 2019 r. na spotkanie w Łopusznej, w którym odbędzie się prezentacja osiągnięć szkół – wygaszonych w 2019 roku gimnazjów noszących imię księdza profesora Józefa Tischnera, a także przekazanie sztandarów wygaszonych szkół do Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej, znanego Tischnerówką.


 Program uroczystości przekazania Sztandarów Szkół Tischnerowskich w dniu 14 września 2019 r. w Łopusznej.

10.15 – Powitanie zgromadzonych przedstawicieli szkół przez Prezesa Stowarzyszenia Drogami Tischnera p. Kazimierza Tischnera – cmentarz w Łopusznej.

10.20 – Modlitwa przy grobie ks. prof. Józefa Tischnera.

10.30 – 10.55 – Przejście do Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej. Przywitanie zgromadzonych przedstawicieli szkół oraz gości przez dyrektora GOK-u panią Józefę Kuchtę oraz pana Kazimierza Tischnera.

11.00 – Odśpiewanie hymnu Rodziny Szkół Tischnerowskich. Występ zespołu z Mszany Górnej „Dolina Mszanki”.

11.30 – Uroczyste przekazanie Sztandarów Szkół Ojcu Rodziny Szkół Tischnerowskich oraz  przekazanie ich pod stałą opiekę Dyrektorowi GOK-u pani Józefie Kuchcie.

11.40 – Prezentacja osiągnięć szkół noszących imię ks. prof. J. Tischnera – gimnazjów już wygaszonych (gimnazja z Woli, Chrzanowa, Mszany Górnej, Zakopanego).

12.40 – Występ zespołu Młodzi Łopuśnianie pod kierunkiem pani Józefy Kuchty.

13.15  – Zakończenie spotkania.

13.30 –  Obiad dla uczestników uroczystości w ośrodku Natanael w Łopusznej.

 

Zarząd Stowarzyszenia Drogami Tischnera

List kardynała Stanisława Dziwisza do braci Mariana i Kazimierza Tischnerów.

List Mariana i Kazimierza Tischnerów do Sławomira Cenckiewicza

W dniu 3 czerwca 2019 r., tuż przed 30-stą rocznicą  wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989 r., Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego zechciał opublikować na swoim Twitterze komunikat sprowadzający się do tego, że nasz Brat ks. prof. Józef Tischner miał być rzekomo KO (kontaktem operacyjnym) i konsultantem Służby Bezpieczeństwa. Wpis taki był znany co najmniej od kilkunastu lat. Z tym, że nikt nie traktował go poważnie nie tylko dlatego, że nie było i nie ma jakichkolwiek uchwytnych dowodów, które mogłyby wskazywać na współpracę naszego Brata z organami bezpieczeństwa PRL, co samo w sobie eliminuje możliwość postawienia zasadnych zarzutów posądzenia o taką współpracę.

Absurdalność podobnego przypuszczenia jest tym większa, że każdy kto zetknął się osobiście z naszym Bratem, a w każdym razie znał Jego dokonania dla Kościoła, NSZZ Solidarność i dla Polski powinien wiedzieć, że był człowiekiem żyjącym „wedle wartości”, które sam przez całe życie głosił i wyznawał.

Stąd zamieszczenie wpisu przez Sławomira Cenckiewicza, reprezentującego Polskę, jako Dyrektor państwowej instytucji, nieuwzględniającego braku  prawnie doniosłych i uchwytnych dowodów na jakąkolwiek współpracę ks. prof. Józefa Tischnera z SB oraz jego postawy, jako człowieka najwyższej próby, było niegodziwością.

Jako Bracia tego wielkiego Człowieka postanowiliśmy sprzeciwić się tej niegodziwości, wysyłając w dniu 3 sierpnia 2019 r. list Sławomirowi Cenckiewiczowi. Przedstawiliśmy w nim  przyczyny dla jakich wpis pochodzący z ręki Dyrektora instytutu nigdy nie powinien się w tym kształcie ukazać. Adresat otrzymał go w dniu 6 sierpnia – dowody wysłania przesyłki zamieszczamy.

Na reakcję Sławomira Cenckiewicza czekaliśmy 3 tygodnie uważając, że powinien się odnieść do kwestii przedstawionych w naszym liście. Adresat jednak w najmniejszym nawet stopniu nie zareagował, w związku z czym uznaliśmy, że nasz list powinniśmy opublikować.

Czynimy to, aby z jednej strony zaprotestować przeciwko fałszywym kryteriom, które mają dowodzić rzekomej prawdy odnośnie współpracy ks. prof. Józefa Tischnera z SB, z drugiej strony, aby wyraźnie wskazać na to, jak lekkomyślnie, całkowicie nieodpowiedzialnie osoby, które mianuje się na tak wysokie stanowiska, jakie zajmuje Sławomir Cenckiewicz, mogą całkowicie bezkarnie jako ignoranci publikować, używając do tego rangi stanowiska które zajmują, wyrażając niby ubolewanie z tego powodu.

Nasz list ma za zadanie pokazać wszem wobec, jak niegodziwe i nieuczciwe metody są stosowane w celu przekonania ludzi, którzy nie mają żadnego rozeznania w sprawach związanych z lustracją, a przyjmują w dobrej wierze to wszystko, o czym dowiedzą się od Dyrektora państwowego instytutu, którego zdanie traktują jak wyrocznię i to z tej tylko wyłącznie przyczyny.

Niech zatem wszyscy się dowiedzą, jakie metody są stosowane dzisiaj w Polsce dla zdyskredytowania jednego z najlepszych Jej Synów, który całe życie poświęcił dbałości o Jej dobro i rozwój.

Marian i Kazimierz Tischner

POBIERZ I UDOSTĘPNIJ LIST W FORMACIE PDF

 

19. rocznica śmierci ks. prof. Józefa Tischnera

28 czerwca minęło 19 lat od śmierci ks. prof. Józefa Tischnera – wybitnego myśliciela, teologa, niezwykłego duszpasterza, kaznodziei, świetnego publicysty, miłośnika góralszczyzny. Niedzielne uroczystości rozpoczęły się w Łopusznej na cmentarzu przy grobie Tischnera. Przy mogile filozofa pojawiło się kilkanaście pocztów sztandarowych m. in. oddziałów Związku Podhalan. Przygrywała szczególnie liczna góralska muzyka. Hołd Tischnerowi złożyli  regionaliści, samorządowcy, przyjaciele, rodzina i rzesze górali oraz goście z odległych stron.

W pobliskim kościele odbyła się Msza Św., którą w intencji zmarłego 19 lat temu ks. Tischnera, a także w związku z tegorocznymi obchodami 100-lecia Związku Podhalan w Polsce i 45-lecia ZP Oddział Łopuszna celebrował ks. Władysław Zązel.

Po Mszy Św. uczestnicy zgromadzili się w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznej, gdzie Prezes Związku Podhalan w Polsce odczytał stanowisko zgromadzonych w sprawie zarzutów wystosowanych przez Sławomira Cenckiewicza na temat Ks. prof. Józefa Tischnera.

Treść listu do przeczytania TUTAJ.

Źródło – Związek Podhalan.

Ksiądz Tischner na pewno nie donosił

Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie oświadcza