Category Archives: Wydarzenia

W świecie księdza profesora Józefa Tischnera

Poniżej podajemy program kolejnej Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli, Wychowawców oraz Sympatyków Stowarzyszenia Drogami Tischnera, która odbędzie się w Łopusznej w dniach10-12 stycznia 2020 roku.

,,W  ŚWIECIE  KSIĘDZA PROFESORA  JÓZEFA  TISCHNERA”

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA „ DROGAMI TISCHNERA”

W 20.ROCZNICĘ ŚMIERCI KSIĘDZA PROFESORA

Łopuszna, 10-12 stycznia 2020 roku

XIII Ogólnopolski Konkurs Filozoficzno-Oratorski „Na ścieżkach życia – tischnerowskie drogowskazy”

***

Zapraszamy wszystkich uczniów oraz nauczycieli do wzięcia udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Filozoficzno- Oratorskim

„NA ŚCIEŻKACH ŻYCIA – TISCHNEROWSKIE DROGOWSKAZY”

 organizowanym przez XXIII Liceum Ogólnokształcące
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi

***


TUTAJ do pobrania regulamin konkursu

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy 14 września 2019 r. na spotkanie w Łopusznej, w którym odbędzie się prezentacja osiągnięć szkół – wygaszonych w 2019 roku gimnazjów noszących imię księdza profesora Józefa Tischnera, a także przekazanie sztandarów wygaszonych szkół do Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej, znanego Tischnerówką.


 Program uroczystości przekazania Sztandarów Szkół Tischnerowskich w dniu 14 września 2019 r. w Łopusznej.

10.15 – Powitanie zgromadzonych przedstawicieli szkół przez Prezesa Stowarzyszenia Drogami Tischnera p. Kazimierza Tischnera – cmentarz w Łopusznej.

10.20 – Modlitwa przy grobie ks. prof. Józefa Tischnera.

10.30 – 10.55 – Przejście do Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej. Przywitanie zgromadzonych przedstawicieli szkół oraz gości przez dyrektora GOK-u panią Józefę Kuchtę oraz pana Kazimierza Tischnera.

11.00 – Odśpiewanie hymnu Rodziny Szkół Tischnerowskich. Występ zespołu z Mszany Górnej „Dolina Mszanki”.

11.30 – Uroczyste przekazanie Sztandarów Szkół Ojcu Rodziny Szkół Tischnerowskich oraz  przekazanie ich pod stałą opiekę Dyrektorowi GOK-u pani Józefie Kuchcie.

11.40 – Prezentacja osiągnięć szkół noszących imię ks. prof. J. Tischnera – gimnazjów już wygaszonych (gimnazja z Woli, Chrzanowa, Mszany Górnej, Zakopanego).

12.40 – Występ zespołu Młodzi Łopuśnianie pod kierunkiem pani Józefy Kuchty.

13.15  – Zakończenie spotkania.

13.30 –  Obiad dla uczestników uroczystości w ośrodku Natanael w Łopusznej.

 

Zarząd Stowarzyszenia Drogami Tischnera

List kardynała Stanisława Dziwisza do braci Mariana i Kazimierza Tischnerów.

List Mariana i Kazimierza Tischnerów do Sławomira Cenckiewicza

W dniu 3 czerwca 2019 r., tuż przed 30-stą rocznicą  wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989 r., Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego zechciał opublikować na swoim Twitterze komunikat sprowadzający się do tego, że nasz Brat ks. prof. Józef Tischner miał być rzekomo KO (kontaktem operacyjnym) i konsultantem Służby Bezpieczeństwa. Wpis taki był znany co najmniej od kilkunastu lat. Z tym, że nikt nie traktował go poważnie nie tylko dlatego, że nie było i nie ma jakichkolwiek uchwytnych dowodów, które mogłyby wskazywać na współpracę naszego Brata z organami bezpieczeństwa PRL, co samo w sobie eliminuje możliwość postawienia zasadnych zarzutów posądzenia o taką współpracę.

Absurdalność podobnego przypuszczenia jest tym większa, że każdy kto zetknął się osobiście z naszym Bratem, a w każdym razie znał Jego dokonania dla Kościoła, NSZZ Solidarność i dla Polski powinien wiedzieć, że był człowiekiem żyjącym „wedle wartości”, które sam przez całe życie głosił i wyznawał.

Stąd zamieszczenie wpisu przez Sławomira Cenckiewicza, reprezentującego Polskę, jako Dyrektor państwowej instytucji, nieuwzględniającego braku  prawnie doniosłych i uchwytnych dowodów na jakąkolwiek współpracę ks. prof. Józefa Tischnera z SB oraz jego postawy, jako człowieka najwyższej próby, było niegodziwością.

Jako Bracia tego wielkiego Człowieka postanowiliśmy sprzeciwić się tej niegodziwości, wysyłając w dniu 3 sierpnia 2019 r. list Sławomirowi Cenckiewiczowi. Przedstawiliśmy w nim  przyczyny dla jakich wpis pochodzący z ręki Dyrektora instytutu nigdy nie powinien się w tym kształcie ukazać. Adresat otrzymał go w dniu 6 sierpnia – dowody wysłania przesyłki zamieszczamy.

Na reakcję Sławomira Cenckiewicza czekaliśmy 3 tygodnie uważając, że powinien się odnieść do kwestii przedstawionych w naszym liście. Adresat jednak w najmniejszym nawet stopniu nie zareagował, w związku z czym uznaliśmy, że nasz list powinniśmy opublikować.

Czynimy to, aby z jednej strony zaprotestować przeciwko fałszywym kryteriom, które mają dowodzić rzekomej prawdy odnośnie współpracy ks. prof. Józefa Tischnera z SB, z drugiej strony, aby wyraźnie wskazać na to, jak lekkomyślnie, całkowicie nieodpowiedzialnie osoby, które mianuje się na tak wysokie stanowiska, jakie zajmuje Sławomir Cenckiewicz, mogą całkowicie bezkarnie jako ignoranci publikować, używając do tego rangi stanowiska które zajmują, wyrażając niby ubolewanie z tego powodu.

Nasz list ma za zadanie pokazać wszem wobec, jak niegodziwe i nieuczciwe metody są stosowane w celu przekonania ludzi, którzy nie mają żadnego rozeznania w sprawach związanych z lustracją, a przyjmują w dobrej wierze to wszystko, o czym dowiedzą się od Dyrektora państwowego instytutu, którego zdanie traktują jak wyrocznię i to z tej tylko wyłącznie przyczyny.

Niech zatem wszyscy się dowiedzą, jakie metody są stosowane dzisiaj w Polsce dla zdyskredytowania jednego z najlepszych Jej Synów, który całe życie poświęcił dbałości o Jej dobro i rozwój.

Marian i Kazimierz Tischner

POBIERZ I UDOSTĘPNIJ LIST W FORMACIE PDF

 

Wakacyjna wędrówka śladami ks. Tischnera – oczami Wandy i Marysi.

Już po raz jedenasty grupa zaprzyjaźnionych członków SDT udała się na  wakacyjny wyjazd. Tym razem naszym celem była  Słowacja oraz Austria, a  tam w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu mieliśmy  szukać Tischnerowskich śladów. Wczesnym rankiem 18 lipca 2019r. uczestnicy wyjazdu punktualnie stawili się na miejscu zbiórki w Łopusznej. Powitania, pakowanie bagaży, pamiątkowe zdjęcie i punktualnie o 8.30 wyjazd na Słowację. W  trakcie podróży zatrzymaliśmy się w uroczym odpocziwadle  „Prowansja” za Żiliną. W  Bratysławie zakwaterowanie w hotelu Sorea Regia, obiad w hotelowej restauracji, chwila odpoczynku i ruszamy pod przewodnictwem  Piotra na  zwiedzanie miasta. Warto wspomnieć, że Bratysława jest jedyną stolicą na świecie, która graniczy z dwoma państwami, tj. na południu z Węgrami, a na zachodzie z Austrią. Miasto rozpościera się na obydwu brzegach Dunaju, u ujścia Morawy  do Dunaju oraz na wzgórzach Małych Karpat. To właśnie te wzgórza dały nam się we znaki, gdy pokonywaliśmy liczne schody. Najpierw dotarliśmy pod  budynek Rady Narodowej w Bratysławie (słowackiego jednoizbowego parlamentu), a stamtąd  pod Bratislavsky Hrad.  Pamiątkowe zdjęcie na tarasie widokowym, a potem  podziwianie pięknego barokowego ogrodu zamkowego. Następnie już w dół na Starówkę. Tu chwila orzeźwienia w piwiarni „Cierny Pes” i dalsze zwiedzanie:  gotycka katedra św. Marcina – miejsce koronacji królów węgierskich, jedyna zachowana Brama Michalska z górującą nad nią wieżą i rzeźbą św. Michała, dalej Rynek z Fontanną Maksymiliana, rzeźbą żołnierza napoleońskiego i pięknym starym Ratuszem, w którym mieści się Muzeum Miasta Bratysławy. Obejrzeliśmy też ciekawe wnętrze kościoła franciszkanów, który jest najstarszą budowlą sakralną w Bratysławie. Warto też wspomnieć o Čumilu, ciekawej rzeźbie kanalarza wychylającego się z  otwartego włazu kanalizacyjnego i obserwującego przechodniów z poziomu ulicy.

19. rocznica śmierci ks. prof. Józefa Tischnera

28 czerwca minęło 19 lat od śmierci ks. prof. Józefa Tischnera – wybitnego myśliciela, teologa, niezwykłego duszpasterza, kaznodziei, świetnego publicysty, miłośnika góralszczyzny. Niedzielne uroczystości rozpoczęły się w Łopusznej na cmentarzu przy grobie Tischnera. Przy mogile filozofa pojawiło się kilkanaście pocztów sztandarowych m. in. oddziałów Związku Podhalan. Przygrywała szczególnie liczna góralska muzyka. Hołd Tischnerowi złożyli  regionaliści, samorządowcy, przyjaciele, rodzina i rzesze górali oraz goście z odległych stron.

W pobliskim kościele odbyła się Msza Św., którą w intencji zmarłego 19 lat temu ks. Tischnera, a także w związku z tegorocznymi obchodami 100-lecia Związku Podhalan w Polsce i 45-lecia ZP Oddział Łopuszna celebrował ks. Władysław Zązel.

Po Mszy Św. uczestnicy zgromadzili się w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznej, gdzie Prezes Związku Podhalan w Polsce odczytał stanowisko zgromadzonych w sprawie zarzutów wystosowanych przez Sławomira Cenckiewicza na temat Ks. prof. Józefa Tischnera.

Treść listu do przeczytania TUTAJ.

Źródło – Związek Podhalan.

Ksiądz Tischner na pewno nie donosił

Konferencja nauczycieli i wychowawców – 2020.

Mając na uwadze prośby o kontynuację konferencji ( szkolenia), jak również biorąc pod uwagę obecną sytuację w oświacie, aby dodać nadziei i optymizmu, w obszarze Rodziny Szkół „tischnerowskich” (i nie tylko), jak również tych osób którym leży na sercu dobro ucznia, nauczyciela, rodzica, w 20-stą rocznicę śmierci ks. prof. Józefa Tischnera, Stowarzyszenie „Drogami Tischnera” bierze pod uwagę organizację tego spotkania, pod pewnym jednak warunkiem. Chodzi o liczbę uczestników.

W załączeniu przesyłam ramowy, proponowany program konferencji, nie podając nazwisk wykładowców (już są wytypowani), ze względu na prowadzone rozmowy. W wielu przypadkach istotnym kryterium udziału, jest odpowiednia liczba uczestników.

W związku z powyższym, bardzo proszę o podjęcie w krótkim terminie decyzji uczestnictwa z podaniem liczby osób (ta informacja potrzebna jest dla wykładowców celem rezerwacji terminów). Zgłoszenia do 25-ego maja ; bwasowicz@gmail.com  tel.696 055 545  lub  kaztischner@gmail.com  tel 728 883 525, (koszt na poziomie roku 2019).

PROPONOWANY PROGRAM KONFERENCJI

Konferencja dla nauczycieli i wychowawców

Mając na uwadze aktualną sytuację w polskiej oświacie oraz przypadającą w następnym roku dwudziestą rocznicę śmierci ks. Józefa Tischnera, Stowarzyszenie ,,Drogami Tischnera” planuje zorganizować w Łopusznej w terminie 10 – 12 stycznia 2020 roku, kolejną konferencje dla nauczycieli i wychowawców oraz sympatyków Stowarzyszenia. Przyszłą konferencję pragniemy poszerzyć o udział samorządów uczniowskich ze szkół noszących im. ks. prof. Józefa Tischnera. Konferencję zorganizujemy tylko wtedy kiedy będzie dostateczna liczba chętnych. Dlatego bardzo proszę, żeby do 31 maja 1919 r. przesłać deklarację zgłoszeniową. Ile osób (w tym uczniów) byłoby zainteresowanych udziałem w planowanej konferencji. Koszt uczestnictwa byłby na poziomie tego roku, ale on także zależy od liczby zgłoszeń.
Wykładowców zaczniemy kompletować w momencie kiedy będziemy wiedzieli czy w ogóle jest zainteresowanie konferencją. Organizując konferencje będziemy współpracować z; Instytutem Myśli Józefa Tischnera, Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Zgłoszenia uczestnictwa; Beata Wąsowicz adres; bwasowicz@gmail.com tel.696055545 lub dodatkowe informacje; kaztischner@gmail.com tel.728883525.
 
Z wyrazami szacunku Prezes Stowarzyszenia Kazimierz Tischner.