Category Archives: Wydarzenia

Zapraszamy do galerii zdjęć poświęconej wizycie SDT w Brukseli

Zapraszamy do galerii zdjęć poświęconej wizycie SDT w Brukseli i wręczeniu Europejskiej Nagrody Obywatelskiej.

IMG_98144 h_resize

WSZYSTKO TUTAJ.

Odebraliśmy Europejską Nagrodę Obywatelską!

Celem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej jest „uhonorowanie wyjątkowych Europejczyków” – ludzi pracujących na rzecz innych, urzeczywistniających swoim działaniem podstawowe wartości, na których opiera się Unia Europejska.

W roku 2017 nagrodzono 52 osoby i instytucje z całej Europy, w tym trzy z Polski. W gronie nagrodzonych znalazło się nasze Stowarzyszenie, nominowane przez posłankę do Parlamentu Europejskiego  panią Różę Thun.

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 12 października 2017 r. w siedzibie Parlamentu Europejskiego. W imieniu  Stowarzyszenia „Drogami Tischnera” nagrodę odbierał pan Kazimierz Tischner.

 Dzięki życzliwości Pani Poseł Prezesowi towarzyszyli niezastąpieni w realizacji projektów Stowarzyszenia dr Stanisława Trebunia – Staszel i Wojciech Bonowicz oraz czteroosobowa grupa członków SDT.

Uroczystość odbyła się w podniosłym  nastroju. To wielki zaszczyt, że nasze Stowarzyszenie zostało wyróżnione i znalazło  się wśród wyjątkowych Europejczyków.

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim członkom, osobom wpierającym i współtworzącym nasze projekty – dzięki Wam nasza wspólna praca została tak wyjątkowo doceniona.

Zapraszamy na galę nagrody planowaną na 2. grudnia 2017 r. w Krakowie, w siedzibie Akademii Sztuk Teatralnych (dawna PWST) ul. Straszewskiego 22  o godz. 12.00. Będziemy mogli pogratulować sobie nawzajem.

Kalendarz imprez na 2017/18

W menu (u góry strony) „Działalność SDT” pojawił się nowy kalendarz imprez „tischnerowskich” na rok 2017/2018. Zachęcamy do zapoznania się z kalendarzem, udziału w imprezach i przysyłania własnych pomysłów konkursów, zjazdów, zlotów, przedstawień itp. które przed realizacją wpiszemy do kalendarza.

Wszystkiego dobrego – redakcja.

Europejska Nagroda Obywatelska

Kochani ,,tischnerowcy’’.

Z wielką radością informuję, że Stowarzyszeniu ,,Drogami Tischnera’’ działającego w ramach Rodziny Szkół ,,tischnerowskich’’, została przyznana Europejska Nagroda Obywatelska za rok 2017. Oficjalne wręczenie nagrody odbędzie się 11 pażdziernika w Brukseli, natomiast >> Uroczysta Gala << związana z przyznaniem tej nagrody odbędzie się 2 grudnia 2017 r. o godz.12-tej w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego /dawna nazwa P.W.S.T/ Kraków ul. Straszewskiego 22.

W programie uroczystości m. innymi;

Zmiana terminu konferencji „Spotkanie z Innym”

Drodzy uczestnicy konferencji !

Uprzejmie informuję, że termin konferencji pt. ,,SPOTKANIE Z INNYM’’ z przyczyn niezależnych od organizatorów  uległ przesunięciu.
Aktualny termin to; rozpoczęcie 17.02. godz. 10.00. zakończenie 18.02. 2018 r. ok. 15.00 godz. /Łopuszna Ośrodek ,,Nataneal’’/. Szczegółowy program zostanie podany w późniejszym terminie. Istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania po wcześniejszym zgłoszeniu w recepcji.

W związku z zaistniałą sytuacją zmiany terminu, proszę o ponowne potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail ; kaztischner@gmail.com lub tel.728883525 z podaną liczbą uczestników. / do 15.11.2017 r./
Przepraszając za zmianę terminu pozdrawiam i do zobaczenia na wspólnym konferencyjnym spotkaniu.

Kazimierz Tischner

Mędrole w Warszawie

Zapraszamy na przedstawienie pt. „Mędrole” w reżyserii p. Małgorzaty Flegel, którego premiera odbędzie się w Teatrze Collegium Nobilium w Warszawie 23 września 2017.

Dziękujemy za wolność

Ksiądz Józef Tischner uhonorowany pośmiertnie Medalem „Dziękujemy za wolność”.

Medal „Dziękujemy za wolność” ustanowiony został w 2014 roku z inicjatywy zarządu Stowarzyszenia Sieć Solidarności, a jego idea narodziła się w środowisku nowohuckiej Solidarności. To szczególne wyróżnienie o zasięgu małopolskim przyznawane jest osobom, które w okresie od 13 grudnia 1981 roku do 4 czerwca 1989 roku działały w strukturach konspiracyjnych NSZZ „Solidarność” i były prześladowane w różnoraki sposób za  zaangażowane w działalność opozycyjną. Medal jest formą podziękowania za ich wkład w tworzenie wolnej, demokratycznej, niepodległej i samorządnej Polski.

Konferencja filozoficzna „Spotkanie z Innym”

Stowarzyszenie „Drogami Tischnera” zaprasza na konferencję filozoficzną „Spotkanie z Innym”, która planowana jest w dniach
27 – 28 stycznia 2018 roku. Jej organizacja uzależniona jest od liczby uczestników. W związku z tym prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa w terminie do 30 września 2017 r. na adres kaztischner@gmail.com, tel. 728 883 525. Jeżeli zgłosi się odpowiednia liczba uczestników pan Kazimierz Tischner podejmie działania związane z rezerwacją miejsc noclegowych oraz ustali listę wykładowców.

Szkoły Tischnerowskie proszone są o przesłanie na w/w adres orientacyjnej liczby uczestników  konferencji ze swoich placówek. Pozostali zainteresowani zgłaszają się indywidualnie.

17. rocznica śmierci ks. prof. Józefa Tischnera

Mijają lata, a On trwa w pamięci wielu osób. Nie wszyscy spotkali Go osobiście, ale przy Jego grobie w Łopusznej rokrocznie pojawiają się ludzie, którzy wcielają w życie głoszone przez niego wartości. Nie inaczej było 25 czerwca 2017 roku. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się modlitwą na łopuśniańskim cmentarzu poprowadzoną przez proboszcza, ks. Kazimierza Foltyna. Tradycyjnie okolicznościowy wiersz własnego autorstwa przeczytała Wanda Szado – Kudasikowa. Złożone zostały kwiaty i zapalone znicze. I chwila zadumy nad grobem, w którym spoczywa ciało księdza Tischnera, ale On jest wśród nas, dopinguje do działania i na pewno patrzy z góry na nasze tischnerowskie przedsięwzięcia.

Uroczystości w szkole szpitalnej w Radziszowie

Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, w 1937 roku w Radziszowie został oddany do użytku Wypoczynkowy Dom Dziecka Powiatu Krakowskiego nastawiony na leczenie schorzeń płucnych. Po zakończeniu wojny instytucja ta została przemianowana na Prewentorium Przeciwgruźlicze dla Dzieci, a następnie (w 1952 roku)  w Zakład Leczniczo – Wychowawczy dla Dzieci po chorobie Heinego – Medina (od 1962 roku Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci) z oddziałami przedszkolnymi i szkołą podstawową.