Mędrole w Warszawie

Zapraszamy na przedstawienie pt. „Mędrole” w reżyserii p. Małgorzaty Flegel, którego premiera odbędzie się w Teatrze Collegium Nobilium w Warszawie 23 września 2017.

„Na ścieżkach życia” po raz jedenasty.

Zapraszamy wszystkich uczniów oraz nauczycieli do wzięcia udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Filozoficzno-Oratorskim

„NA ŚCIEŻKACH ŻYCIA – TISCHNEROWSKIE DROGOWSKAZY”

organizowanym przez XXIII Liceum Ogólnokształcące
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi.

 

TUTAJ do pobrania regulamin konkursu.

Darowizna na cele statutowe

Możesz wesprzeć Nasze Stowarzyszenie, wpłacając dowolną kwotę na konto:

97 8812 0005 0000 0000 1313 0001

tytułem „darowizny na cele statutowe„. Kwotę wpłaconej darowizny Stowarzyszenie Drogami Tischnera przeznaczy na podstawową działalność statutową np. oświatową czy kulturalną.

Kwota darowizny może być odliczona od podstawy opodatkowania (nie może być wyższa niż 6% uzyskanego w danym roku kalendarzowym dochodu).

Dziękujemy za wsparcie Naszej działalności.

Prośba o aktualizację

W związku ze zmianami w szkołach w wyniku reformy oświaty Zarząd Stowarzyszenia „Drogami Tischnera” prosi o aktualizację:

–  nazw szkół,

– adresów mailowych,

– nazwisk dyrektorów,

– liczby uczniów w placówkach (stan na 1. września 2017 r.)

Dane prosimy kierować do pana Kazimierza Tischnera kaztischner@gmail.com, tel. 728 883 525

SPRAWA  BARDZO  PILNA

Dziękujemy za wolność

Ksiądz Józef Tischner uhonorowany pośmiertnie Medalem „Dziękujemy za wolność”.

Medal „Dziękujemy za wolność” ustanowiony został w 2014 roku z inicjatywy zarządu Stowarzyszenia Sieć Solidarności, a jego idea narodziła się w środowisku nowohuckiej Solidarności. To szczególne wyróżnienie o zasięgu małopolskim przyznawane jest osobom, które w okresie od 13 grudnia 1981 roku do 4 czerwca 1989 roku działały w strukturach konspiracyjnych NSZZ „Solidarność” i były prześladowane w różnoraki sposób za  zaangażowane w działalność opozycyjną. Medal jest formą podziękowania za ich wkład w tworzenie wolnej, demokratycznej, niepodległej i samorządnej Polski.

Konferencja filozoficzna „Spotkanie z Innym”

Stowarzyszenie „Drogami Tischnera” zaprasza na konferencję filozoficzną „Spotkanie z Innym”, która planowana jest w dniach
27 – 28 stycznia 2018 roku. Jej organizacja uzależniona jest od liczby uczestników. W związku z tym prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa w terminie do 30 września 2017 r. na adres kaztischner@gmail.com, tel. 728 883 525. Jeżeli zgłosi się odpowiednia liczba uczestników pan Kazimierz Tischner podejmie działania związane z rezerwacją miejsc noclegowych oraz ustali listę wykładowców.

Szkoły Tischnerowskie proszone są o przesłanie na w/w adres orientacyjnej liczby uczestników  konferencji ze swoich placówek. Pozostali zainteresowani zgłaszają się indywidualnie.

Od Srebrnej Góry po Czechy – „tischnerowcy” na wakacyjnym szlaku

Coroczne letnie wyjazdy członków Stowarzyszenia „Drogami Tischnera” to już utrwalona tradycja. Ich celem jest odwiedzanie miejsc związanych z księdzem Tischnerem, a także spotkania z ludźmi, którzy go znali i cenią głoszone przez niego wartości. Tym razem udaliśmy się na Dolny Śląsk, w szczególności na Ziemię Kłodzką. Nasz kierowca, pan Stanisław sprawnie pokonał trasę z Łopusznej do Srebrnej Góry. Po drodze radośnie witaliśmy  kolejnych uczestników wycieczki. Do celu naszej podróży dotarliśmy w poniedziałek 24 lipca w godzinach popołudniowych. Uroczy hotel „Koniuszy”, a przede wszystkim życzliwi, pełni ciepła właściciele – państwo Krystyna i Leszek Górscy – sprawili, że poczuliśmy się jak w domu. Już pierwszy posiłek zwiastował, że istnieje niebezpieczeństwo przybrania na wadze. Smaczne i różnorodne potrawy serwowane nam były w trakcie całego pobytu, nie sposób było się im oprzeć… Ach, ta chałeczka z  domowym dżemikiem i inne specjały!

17. rocznica śmierci ks. prof. Józefa Tischnera

Mijają lata, a On trwa w pamięci wielu osób. Nie wszyscy spotkali Go osobiście, ale przy Jego grobie w Łopusznej rokrocznie pojawiają się ludzie, którzy wcielają w życie głoszone przez niego wartości. Nie inaczej było 25 czerwca 2017 roku. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się modlitwą na łopuśniańskim cmentarzu poprowadzoną przez proboszcza, ks. Kazimierza Foltyna. Tradycyjnie okolicznościowy wiersz własnego autorstwa przeczytała Wanda Szado – Kudasikowa. Złożone zostały kwiaty i zapalone znicze. I chwila zadumy nad grobem, w którym spoczywa ciało księdza Tischnera, ale On jest wśród nas, dopinguje do działania i na pewno patrzy z góry na nasze tischnerowskie przedsięwzięcia.

Uroczystości w szkole szpitalnej w Radziszowie

Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, w 1937 roku w Radziszowie został oddany do użytku Wypoczynkowy Dom Dziecka Powiatu Krakowskiego nastawiony na leczenie schorzeń płucnych. Po zakończeniu wojny instytucja ta została przemianowana na Prewentorium Przeciwgruźlicze dla Dzieci, a następnie (w 1952 roku)  w Zakład Leczniczo – Wychowawczy dla Dzieci po chorobie Heinego – Medina (od 1962 roku Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci) z oddziałami przedszkolnymi i szkołą podstawową.

European Citizen’s Prize 2017

Niezmiernie miło Nam poinformować, że Stowarzyszenie Drogami Tischnera otrzymało prestiżową Europejską Nagrodę Obywatelską, przyznawaną przez Kapitułę European Citizen’s Prize. Wnioskodawcą była pani poseł do Parlamentu Europejskiego Róża Thun. Dziękujemy i gratulujemy.

image001